Bibelns ord


Bibelns ord kan förändra ditt liv

Genom den kristna kyrkans historia finns det sanningar som har varit grundläggande hela tiden, även om de betonats olika mycket vid olika tider. Sanningarna har man funnit i bibelordet, och när man tagit dem till sig har man upplevt trygghet, hopp och förväntan på Gud och till slut har man också fått en erfarenhet av Gud. Därför har man värderat bibelns löften högt. En kristen människas liv kännetecknas av att vilja lita på vad Gud säger.

Vi upplever påtagligt just nu att det finns en växtkraft i naturen. Men det finns också en kraft i bibelordet. När vi läser det, mediterar över det och använder löftena i bibeln när vi ber, så händer det något med oss. En sådan sanning är att Jesus förlåter synder och botar sjuka. Det kännetecknade hela hans gärning här på jorden. Varje människa upplever syndens verklighet i sitt liv. Vi är själviska. Det skapar en skuld, och den skulden kan Jesus förlåta när vi kommer till honom. "Dina synder är förlåtna" sade Jesus vid flera tillfällen till människor. Han sade inte: "Det är inte så farligt det som du har gjort". Nej, han slog fast att det finns tankar, ord och handlingar som är fel och som gör att vi är skyldiga. Men om vi bekänner vår synd får vi förlåtelse: Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (1 Joh. 1:9)
Syndernas förlåtelse är något centralt i den kristna tron.

Vi ser också i bibeln att Jesus botar sjuka.

Jesus vandrade omkring i hela Galiléen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadsjuka och lama, och han botade dem. (Matt. 4:23-24)

Människor har mött Jesu botande kraft på olika sätt: genom förbön, genom handpåläggning, genom att bli smord med olja, vid nattvardsfirande osv. Det viktiga är att vi vänder oss till Jesus. Allt helande sker inte med en gång, och ibland kan vi inte svara på varför vi inte ser något påtagligt yttre resultat när vi ber, men det sker alltid något när vi ber. Vi uppmanas i bibeln att vara uthålliga i vår bön, och det är helt klart att Jesus vill att vi ska lita mer på honom.

Bibelordet finns där för att vi ska praktisera det. Bibelordet är inte först och främst till för att föröka vår kunskap, utan för att förändra våra liv.
Ska vi inte ta det mer på allvar?

Har du funderingar på något om tron eller något du funderar eller brottas med, känn då frihet att ta kontakt.

Maila gärna till:  info@centrumkyrkan.org

Vi har inte alla svar men vi kanske kan hjälpa till ändå.
Välkommen med frågorna du har !