Övernaturliga principer

Anteckningar från möte med Christer Lindberg i KinnarpsHallen 17 aug 1994 under temat

"Ett steg i tro ifrån dig"

Gud överger oss aldrig

1.   Vet vart du ska gå när du inte vet vad du ska göra.
Våra förväntningar avgör om Gud kan göra under.
Tala om för Gud precis som det är, utan omskrivning.

2.   Se på Gud som din källa.

3.   Upptäck vad som finns i ditt hus och hos dig själv.

4.   Bli inte förblindad av negativt tänkande.
Tro förnekar inte verkligheten.
Tron erkänner att för Gud är allting möjligt.
Under börjar alltid med tro.

5.   Du måste handla.
Tro är inte tro förrän du gör nå’nting.
Våga handla i tro så utlöses Herrens smörjelse.

6.   Sätt inte begränsningar på Gud.

7.   Stäng dörren till tvivel.
Bli döv för vad andra säger av tvivel.
(Ge akt på det ni hör….)

8.   Håll på tills det inte finns mer....
Välsignelsen vill flöda tills det flödar över = behovet fyllt och mer.

9.   Gå vidare efter undret.
Sälj oljan, betala skulden och lev av det som blir över.
(ref. 2 Kung. 4:1-7. Elisa hjälper en fattig änka: -”Gå och låna dig kärl utifrån av alla dina grannar, tomma kärl men inte för få” ….osv.

10. Kom ihåg — det finns alltid i överflöd.
Det finns nog av välsignelse för att aldrig sina.


Har du funnit tron på Herren Jesus kan dessa stolpar/anteckningar från undervisningen, vara till din hjälp.

Har du några frågor om tron eller behöver hjälp i din relation till Herren Jesus, maila då gärna till:
info@centrumkyrkan.org

....eller kontakta någon per telefon, se
"Om församlingen" > "Kontakter".