Gud talar till dig


Vadå? Jag har inte hört någon röst!
Jag har inte heller hört Guds röst, men ibland händer det att människor hör Gud tala med en hörbar röst. Men Gud kan tala på andra sätt. Det viktigaste är om du och jag är inställda på att lyssna och göra vad han säger.
Först talar han till oss genom sin skapelse. Allt det fantastiska vi ser i naturen talar om att det finns en upphovsman bakom allt. Även om naturen inte är fullkomlig - det finns ju tragedier där också - är det ändå tillräckligt mycket fantastiskt kvar för att vi ska ana att detta inte har kommit till av sig själv. Carl von Linné sade ju att han såg Gud på ryggen i naturen.

Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem.
Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.
(Romarbrevet 1:19-20)

Sedan finns det något inom oss som talar om Gud. Det finns något i oss som längtar efter Gud, något som inte blir tillfredsställt förrän vi möter Gud. Det beror på att vi faktiskt är skapade för att uppleva gemenskap med Gud. Vi blir inte hela människor förrän den andliga biten i oss fungerar. Vi människor består ju inte bara av kropp och själ. Vi har också en ande.

Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. (Predikaren 3:11)

Något som hör ihop med detta är vårt samvete. Vi har en känsla för vad som är rätt och fel. Nu är det ingen fullkomlig måttstock, för samvetet påverkas av miljön och uppfostran, men det finns ändå där.
I vårt samvete har vi en känsla för att det finns en yttersta auktoritet som har rätt att döma oss. Och det är faktiskt så att vi en gång ska stå till svars inför Gud för hur vi använt våra liv.

Framför allt har Gud talat genom Jesus Kristus. Jesus visade väldigt tydligt hur Gud är. Gud älskar oss så mycket att han dog för oss för att vi skulle få evigt liv och få förlåtelse för allt ont och få uppleva en verklig gemenskap med Gud, en gemenskap där vi får lyssna till Gud och tala till Gud på ett personligt sätt. Jesus säger så här:

Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. (Johannes evangelium 10:27-28)

Ta vara på tillfällena att umgås med Jesus genom att läsa bibeln och be! Ta tid att lyssna till honom! Han vill tala personligt till dig på ännu fler sätt än jag nämnt här.

Ingemar Strand