Varför kom Jesus ?

Har du tänkt på det någon gång ?
Har det någon betydelse för dig och mig?Jesus kom för att rädda dig och mig.

Du och jag är föremål för hans kärlek, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Men det är bra om vi blir medvetna om hans kärlek till oss, för då kan vi gensvara på den.

Gud längtar så efter gemenskap med varje människa. Han har från början skapat oss för att vi skulle kunna uppleva hans närhet och dela vårt liv med honom. Så kom syndafallet. Gemenskapen bröts, uppror mot Guds vilja och ifrågasättande av Guds godhet mot oss blev det naturliga för oss människor. Inte bara relationen med Gud gick sönder, utan relationerna till andra människor påverkades också. Själviskheten gjorde att det blev svårare att leva tillsammans.

Resten är historia. Krig, förtryck, oärlighet, övergrepp, girighet, lögn, förtal och annat negativt är en verklighet i vår värld.

Låt oss vara ärliga: vi är också påverkade av själviskheten i våra liv.

Men det finns en utväg. Matteus skriver så här:

Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria, din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, för han skall frälsa sitt folk från deras synder. (Jesus= Herren frälsar)

Jesus kom alltså för att bryta syndens makt i våra liv. Han tog straffet för våra synder när han dog på korset. Han uppstod igen ifrån de döda och nu kan han ge evigt liv och förlåtelse till var och en som tar emot honom. Det kan bli en erfarenhet i ditt liv!

När vi tar emot Jesus upprättas vår relation till Gud. Gud blir en påtaglig verklighet i våra liv. Vi upplever hans Andes närvaro och hjälp. Vi blir inte fullkomliga (det blir vi inte i det här livet), men vi får Guds hjälp att leva ett liv där vi förändras mer och mer, och vi får dela gemenskapen med andra som upplevt samma sak.

Ge efter för din längtan efter Gud! Ta ett steg närmare honom! Börja samtala med honom i bön! "Om vi bekänner våra synder, så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet".

Gud välsigne Dig. Han vill det bästa för Dig.

Ingemar Strand


Har du frågor och fundering maila då gärna till:  info@centrumkyrkan.org