Kristi Himmelsfärdsdag

I Apostlagärningarna i Nya testamentet berättas om en händelse som brukar benämnas Kristi himmelsfärd. Så här står det:

6 När de nu var samlade, frågade de honom: ”Herre, är nu tiden inne för dig att upprätta riket åt Israel? ”

7 Han svarade dem: ”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt.

8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

9 Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn.

10 Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem.

11 Och de sade: Ni män från Galiléen, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.”

12 Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån.

13 Och när de kom dit gick de upp till det rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig - Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus’ son, Simon ivraren och Judas, Jakobs son.

14 Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder. Apg. 1Här finns det några saker vi kan lägga märke till:

1. Jesus skall komma tillbaka.

•   Jesus hade själv talat om att han skulle återkomma till jorden för att hämta dem som tror på honom och för att döma.

•   När Jesus for upp till himlen poängterar änglarna samma sak: Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.”

•   I övriga Nya testamentet är det flera sammanhang som talar om Jesu återkomst.
Enligt bibeln kännetecknas tiden före Jesu återkomst av många omvälvande händelser, både i naturen och i den politiska och religiösa världen: jordbävningar, hungersnöd, sjukdomar, krig, ökad brottslighet och förföljelse av dem som tror på Jesus. Samtidigt skall budskapet om Jesus spridas mer och mer. Vi uppmanas att vara vaksamma, att inte låta lura oss av falska profeter, och att inte tappa fattningen och bli skrämda när det händer svåra saker i världen. Det som händer är signaler från Gud om att Jesu återkomst närmar sig.
Jag hoppas att du inte har tappat evighetsperspektivet och tror att detta livet är allt. Det kommer en dag då vi skall stå inför Gud och han skall fråga vad vi gjorde av det liv vi fick. Livets viktigaste beslut handlar om att tro på Jesus, som dog för att försona våra synder och som uppstod igen för att vi skulle få ett evigt liv. På korset tog han det straff du och jag förtjänat genom vår synd. Att tro på honom är vår enda möjlighet till att få förlåtelse för vår synd och ett evigt liv.
Så här står det i Romarbrevet, kapitel 3 och 5:

23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud

24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.     Rom. 3

8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.

9 När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen.      Rom. 5

2   Att praktisera det vi förstår i bibeln är viktigare än att förstå allt.
”Är nu tiden inne för dig att upprätta riket åt Israel?” frågade lärjungarna. De var nyfikna på vad Jesus skulle göra härnäst. Och på ett sätt var det inte fel, för det visade att de trodde på Gamla testamentets förutsägelser att Messias skulle upprätta sitt rike. Men Bibelns ord är inte först och främst till för att stilla vår nyfikenhet, utan för att visa oss hur vi ska leva. När lärjungarna frågar säger Jesus att vi människor inte får reda på allt: ”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt.” Jesus försöker sedan få lärjungarna att fokusera på vad de själva skulle göra:
”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”
Att berätta om Jesus är huvuduppgiften för den som tror på honom. I vår tid är det lätt att vara informerad om vad som händer i kristna sammanhang och ha åsikter om det. Men vi behöver framför allt vara engagerade. Tänk på det Jesus säger i Joh. 7:17: Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv. När vi praktiserar mer av bibelns ord, kommer vi att förstå mer!
”Be så ska ni få! På sjuka ska de lägga händerna och de ska bli friska! Glöm inte att göra gott och dela med er! Förlåt varandra”. Bibeln är full av uppmaningar till oss.

3   För att få kraft att göra det Gud vill, behöver vi ta tid till bön.
När lärjungarna förstod vad som var viktigast - att berätta om Jesus för så många som möjligt – så vände de sig till Gud i bön. Det står så här:
Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder.
Lärjungarna hade sett vilken roll bönen spelade för Jesus. Han höll inte bara på med att undervisa och bota och hjälpa människor, utan han drog sig ofta undan för att be. Jesus behövde Faderns hjälp för att utföra sitt uppdrag. Hur mycket mer är inte du och jag beroende av Guds hjälp! Jag hoppas du har någon eller några vänner du kan be tillsammans med och som du kan kontakta när du behöver hjälp i bönen. Det är ju inte enkelt att leva alla gånger.
När vi förstår vidden av Jesu uppdrag, inser vi att vi behöver mer av den helige Andes kraft. Och vägen till att få del av den helige Andes kraft är genom bön.

Varma hälsningar från
Ingemar Strand

PS. Vill du ha hjälp i förbön, så hittar du några telefonnummer och e-postadresser till människor i församlingen på denna hemsida.
Välj "Om Församlingen" i huvudmenyn.     DS.