Vi vill alla må bra

Aerobics, spinning, work-out...

Jogging, stavgång, utförsåkning, längdåkning...


Det är ju helt OK att sköta sin kropp så att vi har kondition och styrka. Då orkar vi ju med mera och kan också undvika att drabbas av flera sjukdomar. En frisk kropp är något att vara tacksam över, och en god hälsa är något som bidrar till ett meningsfullt liv.

Jag tror du är överens med mig om att det finns andra saker vi värdesätter också, som t.ex. bra och nära relationer, meningsfullhet i arbetet, en fritid där vi kan koppla av och tillfällen för oss att få utlopp för vår kapacitet och våra intressen. Livet kan vara rikt.

Men vad gör vi om vi saknar något av detta? Livet är ju inte enkelt. Någon har sagt att livet inte är rättvist. En del drabbas av svårigheter och andra får slippa.

Låt mig ge dig några råd, som miljoner människor i tusentals år har inrättat sina liv efter, och de råden kan du praktisera vare sig du mår bra eller dåligt.

Ge efter för din gudslängtan. Den finns där inne i dig, för vi alla är skapade med den.

Att ge efter för sin gudslängtan betyder att du tar ett steg och söker Gud. Våga tala med honom ärligt i bönen. När du ber handlar det inte om att prata i tomma intet. Nej, det handlar om att komma till en Gud som lyssnar uppmärksamt på dig. Lita på det. Att lita på Gud kallar bibeln tro. Du får ta ett steg i tro.

Ta din bibel och börja läs. Börja med evangelierna i Nya testamentet där Jesus visar vem han är. Du kanske vill underska det här med kristen tro genom att prata med någon kristen, eller genom att besöka en kyrka, eller ta del av kristna böcker, tidningar eller radio- och TV-program. Välkommen!

Lita på att Jesus älskar dig. Han visade det som allra tydligast när han dog för dig på korset.

Jesus dog för att vi skulle få förlåtelse för vår synd, vår egoism, vår själviskhet och få evigt liv. Ingen av oss kan förtjäna Guds förlåtelse. Vi kan bara ta emot den som en oförtjänt gåva - det är vad som menas med vad bibeln kallar nåd. Inför Gud är vi alla lika. Vi är alla syndare. Men vi kan alla få förlåtelse. Om vi vill ha den. Du kan be så här: "Tack Jesus för vad du har gjort för mig. Jag tar emot dig och vill att du tar hand om mitt liv."

Vänd dig från den själviska livsstilen, synden. Jesus utmanar oss många gånger. När vi läser bibeln kan vi upptäcka att det finns saker i våra liv som inte stämmer med vad Jesus vill. Då är det vi som får ändra oss - inte Gud. Vi får be om förlåtelse och om kraft att leva som Gud vill.

Upptäck församlingen. Församlingar kan var olika. I den kristna församlingen finns också väldigt olika människor, men alla har det gemensamt att de är på väg genom livet tillsammans med Jesus och med varandra.

I församlingen kan vi ofta uppleva Guds närvaro och kraft. Genom församlingen får vi vara med om att fullfölja Jesu befallning att göra alla folk till hans lärljungar. I församlingen kan vi hjälpa och stötta varandra, genom att ta del av varandras situationer, genom praktisk hjälp och genom förbön. I församlingen kan vi tjäna Gud och människor med de olika gåvor och förutsättningar vi har. I församlingen kan vi särskilt förstå att vi är en del av något större - Guds rike och den världsvida kyrkan - och att vi har en evighet framför oss tillsammans med Jesus.


Det finns ett liv med Guds närvaro varje dag som väntar dig.

Hälsningar från Centrumkyrkan genom
Ingemar Strand