Verksamhetsberättelse för Centrumkyrkans frikyrkoförsamling 2013


Ännu ett år ligger bakom oss, ett år med tacksamhet till Herren som varit med oss och välsignat oss rikligen med välbesökta gudstjänster, talare som predikat Guds ord till uppbyggelse och undervisning, många har fått möta Herren.

Församlingen är välsignad med att våra ungdomar gör ett fantastiskt arbete, Edvard Fredén har varit anställd 60 % första halvåret, 50 % som ungdomsledare och 10 % som lokalvårdare, sista halvåret 50 % som ungdomsledare, under höstterminen har han haft Josef Moensjö till sin hjälp som går en utbildning i Team Träningsskola Väst och gör sin praktik i församlingen.
Ungdomar från skolan klass 7-9 kommer till kyrkan två dagar i veckan på ledig tid för att umgås med Edvard och Josef, eller spelar något spel, att ungdomar från skolan kommer till kyrkan är nyttigt för alla parter då skolvärlden är en tuff miljö att leva i. Bullar, saft/kaffe har serverats vi dessa tillfällen.
Edvard och Josef delar även Gudsordet i församlingen då tillfälle ges.

Ett rikt utbud av talare från olika sammanhang har besökt församlingen under året som gått.
I år var det åter dags att tillsammans med Korskyrkan Åsarp damma av rekvisita och fräscha upp texterna till påskdramat, många nya yngre förmågor ställde upp, dessa tillfällen som ägde rum i Korskyrkan var alla välbesökta.

Sommarens grillkvällar har förändrats till kvällar då vi praktiskt arbetar tillsammans och delar Gudsordet med varandra.

Getterön i Varberg var även i år vår plats för uppstarta inför hösten, ett 80tal deltagare i alla åldrar samlades, vädret var vackert och alla hade vi några underbara dagar tillsammans. Gästtalare i år var Daniel Kaiberger från Oas rörelsen, en talare med lite annorlunda predikostil men ett fantastiskt budskap där vi även gavs tillfälle att dela våra tjänstegåvor med varandra.

Under hösten har församlingen haft samarbete med Korskyrkan Åsarp och Pingstförsamlingen i Falköping i en gemensam kampanj Angeläget, syftet var att nå kommuninnevånare som inte brukar gå i kyrkan med det glada budskapet. Uppstart var i september då Niklas Piensho var kallad som talare till församlingarna och berättade hur man kan nå människor med budskapet om Jesus på ett naturligt sätt, Jenny Berggren, Annika Östberg och Marcus Birro var kallade som gästtalare, alla talade om sin Gudstro och vad det betyder för deras liv. Responsen var enorm vilket resulterade i slutsålda biljetter. Uppföljning efter dessa samlingar sker med ALPHA kurser på respektive ort.

Under höstterminen har en konfirmandgrupp startat i samband med Korskyrkan Åsarp där Edvard är en av ledarna och deltar med undervisning.

Kommunens förskola har hyrt våra lokaler även i år, vilket har varit positivt för alla.

På gräsmattan är en grillplats under uppbyggnad, och nya utemöbler har blivit inköpta.

Gudstjänster: Året började med bön talare var Ingemar Helmner som delade ordet med oss under ett veckoslut.
Hans och Eva Marklund har besökt oss ett flertal tillfällen, vid ett av dessa fick vi också öppna dopgraven vilket alltid är en stor högtidsstund. Dop har vi även haft i Fredrikssons trädgård då en utbytesstudent som mött Jesus ville bli döpt innan hon åkte hem till Österrike igen.
Långfredagens kväll hade vi besök av Jan Folkesson ett kärt återseende. Samuel Folke, Leif Tholin, Jan och Margaretha Lindhé, Holger Nilsson, Magnus Sund, Hans Weichbrodt är andra talare som besökt oss.

I dessa tider då skapelsen ifrågasätts har vi haft en samling med Professor Mats Molén som på ett tydligt sätt visade att Gud har skapat världen, kyrkan var fullsatt med intresserade åhörare.

Eva Marklund framförde en fantastisk fin julkonsert med både traditionella och nyskrivna sånger. Hans presenterade julevangeliet på ett mycket folkligt sätt och ingen kunde ta miste på budskapet varför vi firar jul.

Ett annorlunda samling var det då skolans luciatåg besökte oss, de gav ett fint uppträdande med sånger i höstmörkret och inför jul.

Sista samlingen på året var då ett 35-tal barn från Tjernobylbarnens oas gästade oss, att få lyssna och se dessa fina barn som inte lever i överflöd är alltid lika intressant, responsen var stor då största insamlingen i Centrumkyrkans historia gjordes under kvällen.

Ungdomar: Ungdomarna har samlats regelbundet till cellgrupp varje onsdag och ungdomssamlingar varje fredag. Edvard och Josef tillsammans med ungdomar från Korskyrkan har ansvarat för detta, även ett flertal samlingar med ungdomar i Falköping har hållits. Besökande talare har varit bl.a. Albin Karlsson, Jonas Schjölin. Innan ungdomssamlingen på fredagar har de varit bön då alla åldrar har deltagit.

UV: samlingar har det varit på tisdagar, välbesökta samlingar, 30-35 barn kommer med glädje och deltager. Musikalen Psaltis kommer att uppföras under våren, i höst har det varit övningar ett litet smakprov framfördes på UV: s julfest.

Husförsamlingar: har vi samlats till, ej alltid så regelbundet då vi haft gästtalare på veckokvällar och då gemensam husförsamling i kyrkan. Under hösten prioriterades Angeläget före husförsamlingen.

Söndagsskola: har hållits i samband med gudstjänster.

Mission: Församlingen har regelbundet stöttat följande missionsprojekt Barnbarnshemmet i Kenya, EFI fadder samt Kristen TV kanal 10 Sverige, utöver detta har enstaka insamlingar gjorts till olika missionsprojekt.

Församlingen består vid årets slut av 37 medlemmar.

Kringlarp 14-01-24
Karin Rööst.