Församlingens historia

Församlingen bildades 15 januari 1994 med 20 medlemmar.

Upprinnelsen till församlingen är en betydligt längre historia men här är ändå lite fakta.

Det har tidigare funnits en frikyrkoförsamling i Kinnarp och en i Slutarp. Dessa har lagts ned på grund av minskat antal medlemmar och de kvarvarande har upptagits i Åsarps Missionsförsamling, som idag heter Korskyrkan.

Under 70-talet samlades troende vänner från olika församlingar i hem för bibelstudium och bön. Samlingarna var av ekumenisk karaktär, vännerna kom från olika församlingar och sammanhang.
Visionen om en församling i Kinnarp/Slutarp växte fram och en början till detta blev en mer organiserad samarbetsform som fick namnet Frökinds Frikyrkogrupp. Denna presenterades i Falköpings Tidning den 25:e januari 1979.
Frökinds Frikyrkogrupp sorterade då under Åsarps Missionsförsamling (Korskyrkan) och en styrelse tillsattes lokalt med 2 representanter från Åsarp. Målet var att det så småningom skulle bli en ny församling. Många från Åsarp hjälpte till med ungdomsarbetet och medverkade i gudstjänsterna på olika sätt.
1988 sattes spaden i jorden för en ny kyrkobyggnad. Denna invigdes 15 januari 1989. Fortfarande var det Frökinds Frikyrkogrupp som skötte verksamheten.

Den 15 januari 1994 bildades en ny församling. Eftersom Frökinds Frikyrkogrupp bestod av medlemmar från olika samfund och församlingar var det naturligt att inte ansluta församlingen till något samfund. Församlingens struktur och uppbyggnad hade arbetats fram under ca 1½ år med Bibelns undervisning om församlingen som grund.

Idag så finns det ett kontinuerligt samarbete med Korskyrkan i Åsarp, men kontakter finns även med andra församlingar runt bygden.

Roger Wernmyr